04/05/17
Tavani, Giuseppe - A Poesía Lírica Galego-Portuguesa - Vigo, Editorial Galaxia, 1986. Traducción de Rosario Álvarez Blanco e Henrique Monteagudo. In-8.º; de 329-VI págs. Deseño portada: M. Janeiro e F. Mantecón.
Br. € 15,00

Exemplar estimado.

Sem comentários: